smaller-logo.png
svenfino
svenfino

Grundplatta / Bottenbjälklag

konstruktion1-1536x768.png.webp

Innan man kommer till grundplattans montage gör man oftast en noggrann geoteknisk undersökning för att se vad som finns under jord. Det kan finnas berg eller sten som måste bort. Man gräver sedan ner ca 40 – 50 cm för att komma ner till ”orörd mark”.

Därefter bygger man upp med bärlager (sten, grus och sand) så man får ett packad och fast grund att montera grunden på.

Dräneringsrör och dagvatten avledning monteras runt hus så vatten kan avledas. I många fall monteras också en radonslang innan montage av grundplattan.

Radonslangen kan i ett senare skede kopplas på till en fläkt, om man i framtiden får förhöjda radonvärden.

Grundplatta på mark består av

  • 400 mm L-Element / Fibercementskiva.
  • 3-Lager med 100 mm BEWi markisolering.
  • Radonslang.
  • Armeringskorgar, armeringsnät.
  • LK Golvvärme system.
  • Tappvattensystem.
  • Elframdragningar.
  • Betonggjutning.

Villa Maria

Villa Maria
Skogsgatan 93
587 23 LINKÖPING

E-mail

Villa Maria

Copyright © 2021 Villa Maria. All Rights Reserved.