smaller-logo.png
svenfino
svenfino


Håldäck element

big_hollowcore_elements-1536x632.jpg.webp

I vissa fall kan man inte använda sig av Ytong bjälklagselement och då har vi valt en produkt som heter Håldäckselement. Det är en cementbaserad produkt med stålförstärkning ingjuten i konstruktionen.

Håldäck är den i särklass mest använda betong produkten inom skandinavisk byggmarknad i dag. Mycket tack vare möjlighet till långa spännvidder utan bärande underkonstruktion/vägg.

Användnings området för håldäck är brett, det används främst som bjälklag och tak i affärs- och kontorsbyggnader, i skolor, hotell, industrier och parkeringshus. Det används även vid byggnation av bostäder.


Egenskaper och fördelar:

  • Håldäck i sig kan klara långa spännvidder utan behov av extra bärande konstruktioner.

  • Det passar utmärkt vid konstruktioner som kräver stora öppna ytor..
  • Ett håldäcks längd kan anpassas helt fritt upp till maximal spännvidd vilket gör det till en mycket flexibel produkt.

  • Betongens tunga massa upptar ljudvibrationer från omgivningen och absorberar dem istället för att föra dem vidare.

Villa Maria

Villa Maria
Skogsgatan 93
587 23 LINKÖPING

E-mail

Villa Maria

Copyright © 2021 Villa Maria. All Rights Reserved.