smaller-logo.png
svenfino
svenfino

Takkonstruktion

konstruktion5-ootajgy4grwmfd5dsz4glx1ywa1qe6qgbwxfg10fni.png.webp

Formen hos ett tak överensstämmer vanligen med formen hos den konstruktion som bär upp taket. Formen väljs med hänsyn till en rad faktorer, såväl tekniska och ekonomiska som estetiska.

Ofta förekommande takformer är, sadeltak, pulpettak och valmat tak. Takytorna kan dessutom utformas med de lutande takytorna fogade till varandra på olika sätt. Sådana sammanfogningar uppkommer vid vinkelbyggnader och uppbyggnader på tak till exempel takkupor.

Valet av taktäckningsmaterial begränsas av taklutningen, takpannor kräver i regel en taklutning på 22 grader, ett enkelfalsat plåttak kan man gå ner till 14 grader.

Ett exempel på takkonstruktion:

  • 115 x 415 mm Limträ / takstol på cc 120 cm.

  • 23 mm råspontluckor.

  • Takpapp / duk diffusionsöppen underlags duk Divaroll.

  • Planja Trend 475 falsad takplåt.
  • Komplett avrinningssystem (Hängrännor, stuprör mm).

  • 400 mm lösullisolering.

  • Fuktspärr / plastfolie.

  • 28 x 70 mm glesläkt cc 30 cm.

  • Huntonite Brilliant innertaks skivor.

Villa Maria

Villa Maria
Skogsgatan 93
587 23 LINKÖPING

E-mail

Villa Maria

Copyright © 2021 Villa Maria. All Rights Reserved.