smaller-logo.png
svenfino
svenfino

Ytongs ytter- & innerväggselement

wall_elements-1536x768.jpg.webp

Monteringen sker med tunnfogslim samt utan armering vilket minimerar risken för köldbryggor.

Ytong kan användas i såväl bärande som icke bärande konstruktioner.

Byggnation av Ytongs väggelement kan utföras året om (ner till -5 grader).

På Villa Maria har vi valt att använda Ytong innerväggselement till alla innerväggar i våra byggnationer.

Lättbetong är en svensk uppfinning som såg dagens ljus på 1920-talet, 100 år senare lägger uppfinningen ribban högt när det gäller hållbart och miljövänligt byggande.

Argumenten varför vi använder oss av ytongs väggelement:

  • FLEXIBEL KONSTRUKTION - Ytongs väggelement är okänsliga mot fukt och kan monteras innan byggandet är tät.

  • SNABBT MONTAGE - Ett erfaret montageteam monterar ytterväggar till en normal villa på en dag och innerväggselement kan en montageperson montera ca 50 kvm per dag.

  • HÅLLBARHET - Ytong Innerväggselement produceras med minimalt spill och CO2 konsumtion. Väggen består av ett material som efter rivning till 100% kan återvinnas. Miljödeklaration enligt EPD EN 15804.

  • BRANDSÄKERHET - Ytong brinner ej och är därmed mycket säker mot brand och brandspridning.
  • MINIMAL LJUDSPRIDNING - De tjocka ytterväggarna stänger ute bullernivån och innerväggarna minimerar intern ljudspridning mellan rummen.

  • PERFEKT INOMHUSKLIMAT - Ytong är ett trögt material som består av sand, vatten och kalk och håller värmen ute på sommaren och kylan ute på vintern.

  • BÄTTRE TOTAL EKONOMI - Rationell planering, kortare byggtider och finansiering, mindre spill, överlägsen kvalité, högre värde och försäljningspris på byggnaden / fastigheten.

  • SNABBT FÄRDIGSTÄLLANDE - Släta ytor, inga skarvar och skruvhuvuden att spackla, tapetsering / målning sker efter en enkel snabb spackling eller putsning.

Villa Maria

Villa Maria
Skogsgatan 93
587 23 LINKÖPING

E-mail

Villa Maria

Copyright © 2021 Villa Maria. All Rights Reserved.